Wrzuć na luz

Dorosły z ADHD

Choć ADHD często kojarzy nam się z rozbieganym, pełnym energii kilkuletnim chłopcem, 70% zdiagnozowanych osób (w tym 55% kobiet), wchodzi z tą dysfunkcją w dorosłe życie. Symptomy ADHD w dorosłości manifestują się inaczej, niż w dzieciństwie ze względu na rozwój mózgu, indywidualne mechanizmy radzenia sobie z objawami, zmiany społeczne i środowiskowe.

Jedna ze składowych triady symptomów ADHD to IMPULSYWNOŚĆ, która w dorosłym życiu może objawiać się m.in. przez:
🔸podejmowanie się działań bez zwracania uwagi na konsekwencje;
🔸gadatliwość;
🔸brak taktu i wyczucia w sytuacjach społecznych;
🔸niecierpliwość i trudność w oczekiwaniu na swoją kolej;
🔸impulsywne wydawanie pieniędzy, kompulsywne jedzenie.

Warto podejmować wysiłki, pracować nad sobą i wdrażać dobre nawyki / sposoby działania sprzyjające konstruktywnym zarządzeniu impulsywnością w życiu. Niezaopiekowana może powodować konsekwencje tj;
❗zmienność planów;
❗spontaniczne podróże;
❗częste zmiany miejsc zamieszkania, pracy;
❗brak umiejętności opóźnienia gratyfikacji;
❗szukanie mocnych doznań i podejmowanie ryzykownych zachowań;
❗długi, problemy z hazardem;
❗nawracające stany wypalenia.

Z drugiej strony świadome korzystanie z impulsywności może przynieść korzyści w różnych obszarach życia. Do nich należy:
✅kreatywność i szybkie generowanie pomysłów;
✅szybkie podejmowanie decyzji i działania;
✅ innowacyjność i elastyczność myślenia;
✅entuzjazm i zaangażowanie;
✅skuteczne działanie w dynamicznym środowisku i bycie prekursorem zmian.

Ważne jest znalezienie równowagi między kierowaniem impulsywnością a jej wykorzystaniem. Rozwijanie świadomości i umiejętności kontrolowania impulsów, a jednocześnie wykorzystywanie ich pozytywnych stron, może być kluczem do skutecznego wykorzystania impulsywności w różnych obszarach życia.

 
❓A Ty, jak wykorzystujesz swoją impulsywną stroną ADHD?

COACHING ADHD

Trenuj umiejętności organizacji